top of page
  • תמונת הסופר/תצוות יהלומים

הפרשי מחיר משמעותיים על אותו יהלום – היתכן?

הציעו לי 2 יהלומים זהים לחלוטין בהפרש של 20% - מדוע זה קורה?

הבה נניח שיש לנו 2 יהלומים שלכאורה זהים להלן המפרט של 2 היהלומים:

לשניהם תעודת GIA (המכון הגמולוגי האמריקאי המוביל והסחיר בעולם)

שניהם שוקלים 0.50 קרט

לשניהם צבע F (לבן גבוה)

לשניהם ניקיון SI1 (ניקיון בינוני-טוב)

לשניהם עבודת ליטוש 3EX (הטובה ביותר)

לשניהם אין פלואורסנציה (NONE)

על פניו יש כאן 2 יהלומים זהים ומחירם אמור להיות זהה או קרוב מאד.

אולם לא כך הדבר!

אין 2 יהלומים זהים למרות שעל פניו הם נראים זהים.

להלן ההסבר:

צבע: צבע F הינו לבן גבוה וממוקם בטבלת הצבעים בין E (לבן גבוה מאד) לבין G (קצה גבול הלבן)

מאחר ובתוך כל צבע יש טווח סטיה יכול להיות מצב שיהלום אחד קרוב ל E ויהלום ששני קרוב ל G

זה יתבטא בהפרש של 5% בין מחיר היהלומים

ניקיון : ניקיון SI1 הינו ניקיון בבינוני – טוב. בסקלת הניקיונות הוא ממוקם בין SI2(ניקיון בינוני)

לבין VS2(ניקיון טוב ).

מאחר ויש טווח סטייה לכל דרגת ניקיון יתכן שאחד היהלומים יהיה SI1 גרוע (נוטה ל-SI2)

והיהלום השני יהיה SI1 טוב (נוטה ל VS2).

ההפרש בין 2 היהלומים הינו 10% במחיר.

עבודת היהלום: למרות ששני היהלומים הם בדרגת עבודה הגבוהה ביותר שיש 3EX

גם כאן יש טווח סטייה בתוך הפרמטרים של העבודה .דבר המעלה או מוריד את ערך היהלום.

ישנם יהלומים בטווח התחתון של עבודת EX (שטוחים מידי) או בטווח העליון (קוטר קטן)

או לחילופין יהלומים עם לוח 62% או  TD-64% (קוטר קטן –יהלום גבוה)

בכל אחד מהמקרים מחיר היהלום ירד ב- 5% ביחס לפרמטרים המושלמים.

כאשר לוקחים את כל הנתונים הנ"ל ומשכללים אותם אפשר להבין מדוע יתכן פער של 20% בין יהלומים שעל פניו נראים זהים.


44 צפיות0 תגובות

留言


bottom of page