top of page

יפה. נדיר. היקרים. כל יהלום הוא ייחודי והוא נס של זמן, מקום ושינוי. ולכל אחד מהם יש תכונות ספציפיות המתארות את ערכו.

עד אמצע המאה העשרים לא היה תקן מוסכם שאפשר לדרג בו יהלומים. GIA יצרה את הסטנדרט הראשון, המקובל כיום בעולם, לתיאור יהלומים: צבע, בהירות, גזור וקראט.

כיום, 4Cs של איכות היהלומים היא השיטה האוניברסלית להערכת איכות היהלום, בכל מקום בעולם. יצירתה של שיטת דרוג היהלומים 4Cs פירושה שני דברים חשובים מאוד: איכות היהלומים יכולה להיות מועברת בשפה אוניברסלית, וצרכנים יכולים כעת לדעת בדיוק מה הם עומדים לרכוש.

 

כיוצר של Diamonds 4Cs ו- International Diamond Grading System ™, ה- GIA אינו רק רשות עולמית, אלא המקור מהימן בעולם להערכה בלתי מוטה.

bottom of page